Fältet och regler


Vårt flygfält Janlanda ligger utmed vägen mellan Kivik och Brösarp, mot Vitaby enligt karta. Fältet ligger på kordinaterna 55.69,93,05 N   14.18,66,06 E  25 meter över havet.


Kartan


Fältet från ovan.Satellitbild från Google maps. Copyright Google


En liten film från Janlanda, ett första försök.

 

Fältregler och flygområde


Flygområde

Säkerhetsbestämmelser.

1. För flygning krävs att modellen är märkt med operatörsid och medlemskap i antingen SMFF eller RCFF. Flygning utan sådant medlemskap får endast ske i samband med skolning/övning under en medlems handledning.
2. Sändare på andra band än 2,4 Ghz får endast startas när rätt frekvensklämma innehas. Då sändaren inte används skall den förvaras på angiven plats.
3. Modellen skall vara luftvärdig. Säkerhetsansvarig eller styrelsen har rätt att förklara modellen inte luftvärdig.
4. Med depå menas området innanför staketet.
5. Fältlåda och annan utrustning skall förvaras i depån under flygning.
6. Taxning i depån är inte tillåtet.
7. Maxvarvning av motorer får inte ske i depån. Bänkkörning av motorer ska ske väster om depån.
8. Åskådare får inte vistas i flygområde eller depå.
9. All flygning över eller emot depåområde, åskådare och parkering är förbjuden.
10. Under flygning skall piloterna stå tillsammans på ett ställe, så kallad pilotruta. Den pilot som går ut först väljer plats. Hela sträckan från depån till vägen längs fältets södra sida kan användas. Pilot skall tydligt ropa ut ” Jag startar ”, ” Jag landar ” och ” Nödlandning ”. Efter landning skall piloten skyndsamt lämna banan.
11. Helikoptertrimmning och hovring får inte ske i depån. Helikopterpilot skall vid trimmning och hovring stå mellan modell och depå. Helikopter skall bäras ut till banan. Vid flygning med helikopter skall piloten stå i pilotrutan och följa reglerna för motorplan.
12. Vid skolflygning bestämmer flygläraren om andra får flyga samtidigt.
13. Du skall parkera på parkeringsplatsen. Du får köra fram för lossning/lastning.
14. Vid tävlingar/meeting kan tävlingsledare meddela avsteg/tillägg från ovanstående regler.

Sedan har vi de generella reglerna för modellflyg här.