Medlemskap

Som medlem i MK III AVIATÖRER erhåller du förutom hjälp och kamratskap, möjligheten att skolflyga med dubbelkommando.

Medlemmar som vill tävla officiellt måste vara medlemmar i SMFF.

Medlemmar som flyger aktivt måste vara registrerade som medlemmar hos SMFF eller RCFF för att vara försäkrade vid flygning, vilket är ett krav för att få flyga på Janlanda.

Medlemskap får du genom att sätta in pengar på:

BankGiro: 5288-3592
SWISH: 123 372 1909

Om du inte är registrerad som medlem i SMFF eller RCFF för innevarande år så sätter du in vår medlemsavgift plus avgiften för det/de förbund du vill tillhöra. Vi sköter registreringen av våra medlemmar hos förbunden. Som mottagare skriver du: MK III AVIATÖRER Skriv också in ditt namn, adress, födelseår samt ditt telefonnummer.

RubrikKostnadÖvrigt
Medlemskap Tre Aviatörerna Junior upp till 21 år200kr
Medlemskap Tre Aviatörerna Senior från 21 år500kr
Familjemedlem100krAvser medlemmar ur samma hushåll som en fullbetalande. Man måste vara medlem i antingen SMFF eller RCFF för att vara försäkrad och få flyga på vårt fält.
Stödmedlem250kr Passiva medlemmar, eller SMFF/RCFF ansluten i annan klubb
Medlemskap i SMFF
100krMan måste vara medlem i antingen SMFF eller RCFF för att vara försäkrad och få flyga på vårt fält
Medlemskap i RCFF

OBS! Medl.avg. i RCFF betalas numera direkt till RCFF, ej via vår klubb!
100:-Man måste vara medlem i antingen SMFF eller RCFF för att vara försäkrad och få flyga på vårt fält