De senaste väderbilderna.

Bilderna tas av väderdatorn som är försedd med en kamera modul.
Bilderna tas med 15 minuters mellanrum, det är tillräckligt ofta för att se väderutvecklingen.

Så nu kan vi se om det är dimma uppe på Janlanda om laddningen av batterierna har fungerat. Vintertid så räcker inte solen till för att ladda batterierna, vi ska öka antalet solceller så det fungerar bättre.