De senaste väderbilderna.

Bilderna tas av väderdatorn som är försedd med en kamera modul.
Bilderna tas med 15 minuters mellanrum, det är tillräckligt ofta för
att se väderutvecklingen.

Så nu kan vi se om det är dimma uppe på Janlanda.