Väderstationen är tagen ur drift.

20220101. Vi har tagit väderstationen ur drift, vi behöver spara på strömmen. Solcellspanelerna klar inte att ladda batterierna när det är så lite sol. Vi driftar den igen till våren när det är mera sol som klarar att ladda batterierna.