Försäkringar

Du behöver vara försäkrad. Om du är medlem i något förbund är du försäkrad genom dom.

Så här skriver Transportstyrelsen ang försäkring.

Det krävs ingen ansvarsförsäkring för drönare som väger mindre än 20 kg och som endast används för uppvisnings- och rekreationsverksamhet. Även om ansvarsförsäkring inte krävs är rekommendationen ändå att alltid ha det, eftersom en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker skador som orsakas av drönare.

Försäkringen ska vara en form av ansvarsförsäkring för skada mot tredje man och annan egendom och uppgå till 750 000 SDR. SDR är en slags kurs och en 1 SDR motsvarar cirka 12 kr, så 750 000 SDR motsvarar alltså cirka 9 miljoner SEK. Om det i försäkringsbrevet inte finns någon referens till EG-förordning 785/2004, ska det istället framgå att försäkringen gäller för flygning med obemannade luftfartyg och att ansvarsdelen i försäkringen uppgår till minst 9 miljoner kr.

Ordet drönare i texten ovan omfattar alla obemannade luftfartyg. Klicka här för att komma till Transportstyrelsens information om drönare.

Det finns två förbund som du kan gå med i och därmed vara försäkrad.

RCFF

SMFF